Όροι χρήσης

Η Εταιρία με την επωνυμία «GOLDENBRANDS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 31-33 και Σπύρου Πάτση 12, ΤΚ 10447 σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της «www.goldenbrands.gr» (η Ιστοσελίδα). Μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρία πραγματοποιεί πωλήσεις επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας πραγματοποιείται, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους κάθε χρήστης που εγγράφεται ως Μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου αυτών.  

 

1. Έννοιες / Ορισμοί

α. Εταιρία: η εταιρία με την επωνυμία «GOLDENBRANDS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 31-33 και Σπύρου Πάτση 12, ΤΚ 10447 με Αρ. ΓΕΜΗ 117340901000 με Α.Φ.Μ 800343698/ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και τηλέφωνο +30 2111093400 και φαξ +30 2111093475.

ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 604/2011.

β. Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.goldenbrands.gr».

γ. Χρήστης: κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ανεξάρτητα του αν είναι Μέλος ή όχι.

δ. Μέλος: κάθε χρήστης που έχει εγγραφεί ως μέλος στην Ιστοσελίδα με σκοπό να κάνει χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρίας.

ε. Υπηρεσία(ες): η δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς προϊόντων που διατίθενται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της Iστοσελίδας.

Στ. Καμπάνια: το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια ορισμένη ομάδα προϊόντων του ιδίου προμηθευτή αναρτάται προς πώληση στην Ιστοσελίδα

 

 

 

2. Επιλεξιμότητα Μελών

 

Ως Χρήστες της Ιστοσελίδας μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα σε αυτήν και να δείτε τις προσφορές όμως η Υπηρεσία διατίθεται μόνο στα Μέλη της Ιστοσελίδας. Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών ή σε οποιαδήποτε Μέλη έχει ανασταλεί ή αφαιρεθεί το δικαίωμα από το σύστημα της Εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο. Τα Μέλη δεν μπορούν να έχουν περισσότερους από έναν ενεργό λογαριασμό. Επιπλέον, τα Μέλη απαγορεύεται να πωλούν, ανταλλάσουν ή με άλλο τρόπο μεταφέρουν το λογαριασμό τους σε τρίτους. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, δεν είναι η δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας. 

 

 

3. Εγγραφή Μέλους

 

Με τη συμπλήρωση μιας φόρμας εγγραφής Μέλους και με την αποδοχή της ιδιότητας του Μέλους αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την Εταιρία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον. Ως Μέλη καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, μόνο εφόσον τους αποδέχεσθε πλήρως. Κάθε Μέλος με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του στην Ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ως Μέλος δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτής. 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε εγγραφή Μέλους ή/ και να διακόψει τη πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα χωρίς να διατηρεί την υποχρέωση να παρέχει εξηγήσεις προς τούτο.

 

 

 

4. Αντικείμενο – Περιορισμοί

 

Η πώληση των προϊόντων από την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται με την μέθοδο των flash sales. Ειδικότερα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Εταιρεία αναρτά στην Ιστοσελίδα μια Καμπάνια διαφήμισης ορισμένης ομάδας προϊόντων για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, τα Μέλη μπορούν να πραγματοποιούν παραγγελίες προϊόντων από αυτά που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Μετά τη λήξη της Καμπάνιας, αναλυτική κατάσταση των παραγγελιών διαβιβάζεται στον προμηθευτή και γίνεται δέσμευση των συγκεκριμένων προϊόντων. Εν συνεχεία, τα παραγγελθέντα από τους καταναλωτές προϊόντα αποστέλλονται στην Εταιρεία, η οποία και τα παραδίδει στους τελικούς καταναλωτές. Με την μέθοδο αυτή η Εταιρεία επιτυγχάνει την πώληση προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προς όφελος των καταναλωτών.

 

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τα Μέλη και όχι για μεταπώληση. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, θα υποχρεούστε ως Μέλος να αποζημιώσετε την Εταιρία για οιαδήποτε ζημία της.  

 

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την παρουσίαση των προϊόντων στην Ιστοσελίδα παρέχονται από τον εκάστοτε προμηθευτή των προϊόντων αυτών. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της για τυχόν λάθη και ανακρίβειες, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, ούτε τη γνησιότητα των προϊόντων για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής/κατασκευαστής. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη ή να τροποποιεί ή να ενημερώνει την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

 

Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των προϊόντων στη φωτογραφική τους απεικόνιση στην Ιστοσελίδα, ενδεικτικά αναφέρονται τα χρώματα και/ή τα υφάσματα αυτών, ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι εξαρτάται από τα τεχνολογικά μέσα προβολής.  

 

Οι προσφορές των προϊόντων ισχύουν μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων που έχουν περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη Καμπάνια και έχουν τεθεί στη διάθεση της Εταιρίας. 

 

 

 

5. Παραγγελίες

 

Με τη συμπλήρωση και αποστολή από το Μέλος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, η Εταιρία εφόσον, η ως άνω φόρμα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτής, θα επιβεβαιώσει την παραγγελία σας αποστέλλοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την Εταιρία και έχει σταλεί η σχετική επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση εξάντλησης των διαθεσίμων προϊόντων προς παραγγελία, η Εταιρία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας και είτε θα σας προσφέρει κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν ή θα ακυρώνει την παραγγελία σας, επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής εφόσον είχε γίνει εξόφληση της παραγγελίας με πιστωτική κάρτα ή μέσω του συστήματος ασφαλών συναλλαγών Paypal. Δεδομένου ότι κατά την υποβολή της φόρμας παραγγελίας αναγράφεται ρητά ότι η εν λόγω παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής, ως Μέλος αναγνωρίζετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η παραγγελία σας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. 

 

 

 

6. Τιμές

 

Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα είναι αυτές που προσδιορίζονται από τον προμηθευτή των προϊόντων. Πριν την αποστολή της παραγγελίας σας, δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των τιμών των προϊόντων, όπως αυτές αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και κάθε είδους άλλο τέλος καθώς και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν εύλογα να υπολογιστούν εκ των προτέρων το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω τιμές μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρία κατά την διάρκεια ισχύος της Καμπάνιας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, τα Μέλη που έχουν ήδη πραγματοποιήσει αγορές με τον προηγούμενο τιμοκατάλογο δεν θα επηρεάζονται από την αλλαγή αυτή. Αντιθέτως, σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν στην Ιστοσελίδα κατά το χρόνο που υπεβλήθη η παραγγελία σας. 

 

Σε περίπτωση προνομίων που παρέχονται στους καταναλωτές από την Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών , όπως ενδεικτικά παροχή ποσοστού επιπλέον έκπτωσης σε προϊόντα ορισμένης Καμπάνιας ή παροχή δωρεάν μεταφορικών εξόδων, διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση περισσοτέρων του ενός εξ αυτών συνδυαστικά σε μια παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε στο τελικό στάδιο της παραγγελίας σας και πριν από την συμπλήρωση των στοιχείων πληρωμής, για το τελικό και συνολικό οφειλόμενο ποσό και την ανάλυση αυτού. 

 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση της τιμής ενός προϊόντος. 

 

 

 

7. Πληρωμή

 

Για τις αγορές προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρία δέχεται την καταβολή του τιμήματος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

1. με αντικαταβολή κατά την παράδοση των προϊόντων,

 

2. με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

 

Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής είτε ολόκληρου του ποσού εφάπαξ είτε μέσω ορισμένου κάθε φορά αριθμού άτοκων δόσεων, σε περίπτωση που η αξία των αγορών υπερβαίνει ορισμένο ποσό. Για την δυνατότητα αυτή θα παρέχεται σχετική ενημέρωση κατά το τελικό στάδιο καταβολής του τιμήματος. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα δεσμεύεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

 

3. μέσω του συστήματος ασφαλών συναλλαγών Paypal, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αυτού. Η χρέωση, εκτός από την αξία του παραγγελθέντος προϊόντος περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής το προϊόντος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 9 κατωτέρω. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν.  

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προ της παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος σε εσάς. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε την κατάσταση των παραγγελιών σας στο λογαριασμό σας ως Μέλους ,παρακαλούμε επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα και ελέγξτε τις ενότητες "Ο λογαριασμός μου" και "Οι παραγγελίες μου".

 

 

 

8. Ασφάλεια Πληρωμών/Συναλλαγών

 

Η Εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, δηλώνετε ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω κάρταςΗ Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. 

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή αντί για το σύνηθες μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αναγράφει ρητά ότι η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς για λόγους που σχετίζονται με τα μέσα πληρωμής.

Σε περίπτωση επιλογής της μεθόδου πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, ο χρήστης θα μεταβαίνει αυτομάτως στο διαδικτυακό περιβάλλον της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία Τράπεζας Eurobank, όπου και θα πραγματοποιείται η συναλλαγή με στόχο την ασφαλέστερη διεκπεραίωσή της. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας της συνεργαζόμενης με αυτήν τράπεζας ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:  

1. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) της συνεργαζόμενης τράπεζας. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων διαδικτυακών συναλλαγών της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία τράπεζας σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το Μέλος θα θεωρείται από την Εταιρία ότι δεν πραγματοποίησε την αγορά.

  

2. Μη ενημέρωση της Εταιρίας από την τράπεζα για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών από την τράπεζα, τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν πραγματοποίησε την αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να οφείλεται στον πάροχο Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή στον πάροχο Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

  

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας για την μη ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

 

 

 

9. Παράδοση των αγορών

 

Η Εταιρία παραδίδει μόνο εντός της ελληνικής Επικράτειας.Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση παραλαβής που εισάγετε είναι σωστή.


Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος θα εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας. 

Σε περίπτωση παραγγελίας περισσοτέρων του ενός προϊόντων, κατά την θέση της παραγγελίας και πριν από την ολοκλήρωση αυτής ο καταναλωτής θα καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί την αποστολή σε αυτόν όλων των παραγγελθέντων προϊόντων συγκεντρωτικά ή την αποστολή κάθε διαθέσιμου προϊόντος τμηματικά καθώς και για το σχετικό κόστος αποστολής σε κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις.  

Σε κάθε περίπτωση η παράδοση θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες η Εταιρία προωθεί τα απαιτούμενα για την παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών στοιχεία των Μελών, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινείτε ταυτόχρονα στην τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των ως άνω δεδομένων από την Εταιρία προς τις εταιρίες ταχυμεταφορών για τους σκοπούς εκπλήρωσης της Υπηρεσίας. 

 

Επιπλέον, με την θέση της παραγγελίας αναγνωρίζετε ρητά ότι, εφόσον η Εταιρία αναλαμβάνει την αποστολή των προϊόντων σε εσάς, ο κίνδυνος απώλειας ή φθοράς αυτών μετατίθεται σε εσάς από την χρονική στιγμή που εσείς ή το πρόσωπο που ορίζεται από εσάς και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Εάν το προϊόν καταστραφεί κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα την Εταιρία. 

 

Η παράδοση της παραγγελίας σας μπορεί να καθυστερήσει για τους λόγους που ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:

 

α. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να αποσταλεί από τον προμηθευτή στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει επικοινωνία τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να επιβεβαιώσει η Εταιρία, αν επιθυμείτε εναλλακτικά: α. το είδος αυτό να σας αποσταλεί α. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να αποσταλεί από τον προμηθευτή στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει επικοινωνία τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να επιβεβαιώσει η Εταιρία, αν επιθυμείτε εναλλακτικά: α. το είδος αυτό να σας αποσταλεί μετά την παραλαβή του στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, β. σε περίπτωση συγκεντρωτικής παραγγελίας, να σας παραδοθούν αρχικά τα υπόλοιπα προϊόντα της παραγγελίας και το προϊόν που καθυστέρησε να σας παραδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς επιβάρυνση εξόδων αποστολής, γ. να ακυρώσετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 11 του παρόντος.  

 

β. . Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών ή λοιπών λόγων ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει επικοινωνία τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από εκπρόσωπο της Εταιρείας μας ώστε να επιβεβαιωθεί αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας μετά και το πέρας των ως άνω γεγονότων ή επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και η Εταιρία να σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του προϊόντος και τυχόν έξοδα αποστολής.

 

γ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε στη φόρμα της παραγγελίας δεν είναι τα σωστά. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας θα παραμείνει σε εκκρεμότητα, έως ότου καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Για τη διασφάλιση του κατόχου της πιστωτικής κάρτας με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στο Μέλος, το οποίο θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητά ή το διαβατήριο του και την πιστωτική του κάρτα. Απαγορεύεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο, εκτός κι αν το Μέλος εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγράφως. Και στην περίπτωση της έγγραφης εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων.  

 

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στις ενότητες "Ο λογαριασμός μου" και "Οι παραγγελίες μου" αφού εισέλθετε ως Μέλος στην Ιστοσελίδα.
Είναι προτιμότερο να εισάγετε μια διεύθυνση παραλαβής στην οποία κάποιος θα είναι παρών για να παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς εξουσιοδοτημένος να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στoν τόπο παραλαβής, θα βρίσκετε στο γραμματοκιβώτιο σας ένα σημείωμα, που θα σας ενημερώνει αφενός για το ότι δεν κατέστη δυνατή η παράδοση λόγω απουσίας σας και αφετέρου για το υποκατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών από όπου θα μπορέσετε να παραλάβετε την παραγγελία σας. 

 

Στις περιπτώσεις που είτε δεν παραλάβετε εντός δέκα (10) ημερών την παραγγελία σας από τον τόπο που θα σας έχουμε υποδείξει στο ως άνω σημείωμα, είτε η παράδοση της παραγγελίας σας κατέστη αδύνατη λόγω λανθασμένης διεύθυνσης αποστολής, θα θεωρείται ότι προβαίνετε σε ακύρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα σας επιστρέφει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την επιστροφή της μη παραληφθείσας παραγγελίας στις εγκαταστάσεις της το πλήρες ποσό που καταβάλλατε για τις αγορές σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων αποστολής (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας).

 

 

 

10. Περιπτώσεις και μέθοδοι ακύρωσης παραγγελιών πριν από την παράδοση των προϊόντων

 

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την θέση της παραγγελίας έως την παράδοση σε εσάς των παραγγελθέντων προϊόντων διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε από την πλευρά σας την παραγγελία προϊόντων. Η ακύρωση μιας παραγγελίας που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει, είτε κατά την διάρκεια ισχύος της Καμπάνιας είτε μετά την λήξη αυτής, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 

(α) μέσω του λογαριασμού τον οποίο διατηρείτε στην Ιστοσελίδα, με τον ίδιο τρόπο που τίθεται η παραγγελία. Συγκεκριμένα, το Μέλος, αφότου εισέλθει με τον όνομα χρήστη και τον κωδικό του στον προσωπικό λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στην Ιστοσελίδα, μπορεί μεταξύ άλλων να δει τις παραγγελίες που έχει θέσει και να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Ακύρωση» που εμφανίζεται δίπλα από κάθε εκκρεμή παραγγελία,

 

(β) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στον σύνδεσμο «Εξυπηρέτηση πελατών- Επικοινωνία». Συγκεκριμένα, το Μέλος μπορεί, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ενέργεια, να επιλέξει τον σύνδεσμο «Επικοινωνία» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία για οποιοδήποτε ζήτημα ακόμα και για ακύρωση παραγγελίας. Τα αιτήματα ακύρωσης παραγγελιών που θα τίθενται μέσω της φόρμας αυτής θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την λήψη τους και για την εξέλιξή τους θα ενημερώνεται σχετικά το Μέλος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

 

(γ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goldenbrands.gr. Και στην περίπτωση αυτή, τα αιτήματα ακύρωσης παραγγελιών θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την λήψη τους και για την εξέλιξή τους θα ενημερώνεται σχετικά το Μέλος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

 

(δ) τηλεφωνικά, με κλήση του Μέλους στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, ήτοι στον αριθμό +30 211 1093400. Μετά το πέρας της τηλεφωνικής συνομιλίας, το Μέλος θα λαμβάνει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Εταιρεία μέσω του οποίου θα επιβεβαιώνεται η ακύρωση της παραγγελίας του.

 

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις ακύρωσης της παραγγελίας είτε από την πλευρά της Εταιρείας είτε από την δική σας πλευρά, θα σας επιστρέφεται από την Εταιρεία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το συνολικό ποσό που είχατε καταβάλει για τις αγορές σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων αποστολής (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί).  

 

 

 

11. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης - Επιστροφές και Πολιτική Αποζημίωσης

 

Ως Μέλος μπορείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από εσάς, πλην του μεταφορέα, να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από πολλά προϊόντα τα οποία παραδίδονται κατ’ επιλογήν σας τμηματικά, η ως άνω προθεσμία αναιτιολόγητης ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το τελευταίο προϊόν της ως άνω παραγγελίας. 

 

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρία για την απόφασή σας με σχετική ρητή δήλωσή σας . Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους τρόπους (α) έως (δ) του όρου 10 του παρόντος. 

 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την αγορά σας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ήτοι υπαναχώρησης η οποία γνωστοποιείται στην Εταιρεία μετά την 14η ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος (ή του τελευταίου προϊόντος παραγγελίας αποτελούμενης από περισσότερα προϊόντα), το Μέλος θα χάνει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και η Εταιρεία θα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης κατά τα προαναφερθέντα:  

 

(α) η Εταιρία θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλλατε για την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος σε εσάς (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας στην Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τις αγορές σας. Διαφορετικά, αν δηλαδή η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, η Εταιρεία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας ώστε η επιστροφή να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από εσάς χωρίς επιβάρυνση και

 

(β) εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην Εταιρεία στην αρχική του κατάσταση, επανατοποθετημένο στην ειδική συσκευασία στην οποία το παραλάβατε, με όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά με αυτό έγγραφα σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας προς την Εταιρεία αναφορικά με την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση. Για την επιστροφή αυτή, η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση returns@goldenbrands.gr. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, θα επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του προϊόντος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής σας ή μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που συνεργάζεται με την Εταιρεία μας, με το κόστος που εκάστοτε ορίζεται από αυτήν. Σημειωτέον ότι , η Εταιρία δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι εσείς ως Μέλος να παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε παραδώσει το προϊόν προς επιστροφή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

Στο παρόν συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος σε περίπτωση χρήσης αυτού άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στο στάδιο της δοκιμής/ελέγχου που σας παρέχεται εκ του νόμου. 

 

 

 

Εξαιρέσεις

 

Το ως άνω δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησής σας δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα εσώρουχα, μαγιό, καλλυντικά, υλικά ατομικής υγιεινής, καλσόν, σκουλαρίκια, αρώματα, προϊόντα περιποίησης προσώπου και λοιπά συναφή με τα ανωτέρω είδη. Σε κάθε περίπτωση κάθε τέτοιο προϊόν θα φέρει κατά την ανάρτησή του σχετική ένδειξη, μέσω της οποίας θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων για το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά δεν δύνανται να επιστραφούν για τους ανωτέρω λόγους.  

 

 

 

12. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που διαφέρουν από αυτά που παραγγέλθηκαν-Πολιτική αποζημίωσης

 

Σε περίπτωση ουσιωδώς ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν σημαντικά από αυτά του παραγγελθέντος, οφείλετε να ενημερώσετε αμεληττί την Εταιρεία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ακριβή περιγραφή της κατάστασης. Εν συνεχεία, σε συνεννόηση με την Εταιρεία, μπορείτε εντός εύλογου χρόνου από την παράδοση του προϊόντος να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η αντικατάσταση είναι αδύνατη λόγω έλλειψης αποθεμάτων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από την πλευρά της Εταιρείας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, δεν θα βαρύνεστε με κανένα επιπλέον έξοδο για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή για την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης.  

 

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίδιο προϊόν δεν καθίσταται δυνατή από πλευράς της Εταιρείας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, η Εταιρεία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας δίνοντάς σας την επιλογή είτε να παραλάβετε άλλο παρεμφερές με το προϊόν που επιστρέφετε είτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, σε συνεννόηση με την Εταιρεία, να αποστείλετε πίσω το προϊόν μέσω της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας ταχυμεταφορών. Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα στοιχεία της αποστολής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου returns@goldenbrands.gr. Με την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος η Εταιρεία θα προβαίνει αμεληττί στην επιστροφή σε εσάς του ποσού που καταβάλλατε για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος καθώς και των εξόδων αρχικής αποστολής του προϊόντος σε εσάς, εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας.  

 

 

 

13. Εγγύηση

 

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν στην Εταιρία γι’ αυτά οι προμηθευτές τους. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της Εταιρίας. 

 

Επίσης, ορισμένα προϊόντα που διατίθενται μέσω της Εταιρίας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για θέματα που αφορούν το προϊόν.  

 

Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην Ιστοσελίδα της.

   

 

14. Πνευματικά δικαιώματα

 

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την σχετική Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης δημιούργημα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και/ή μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.  

 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα και την άδεια από τον εκάστοτε προμηθευτή να χρησιμοποιεί τις επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας. 

Η επωνυμία της Εταιρίας ή/και το όνομα της Ιστοσελίδας ή/και τα λογότυπα αυτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας. 

 

 

15. Περιορισμός ευθύνης

 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια, αλλά μόνο για κάθε ζημία, η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της.  

 

Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που το Μέλος εισάγει κατά τη συμπλήρωση της εκάστοτε on-line φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.  

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται: α. για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, παραβίαση εγγυήσεων του προμηθευτή/κατασκευαστή, β: για άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από αυτήν μέσω της Ιστοσελίδας. 

 

 

 

16. Ηλεκτρονική Επικοινωνία

 

Ο καταναλωτής χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α) μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα υπό τον σύνδεσμο ‘Επικοινωνία’,

β) μέσω τηλεφώνου στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών +30 2111093400,

γ) ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 31-33 και Σπύρου Πάτση 12, Προφήτης Δανιήλ 10447 Αθήνα

δ) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@goldenbrands.gr για γενικές πληροφορίες είτε στο returns@goldenbrands.gr εφόσον πρόκειται για αιτήματα επιστροφών προϊόντων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

 

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρία ή τους λογαριασμούς αυτής στο Facebook και στο Twitter για να αναρτήσετε περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ), (δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία ή τους συνεργάτες της, (ε) spam, chain letters, ψεύτικα E-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω.

  

Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Εταιρίας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη, τα οποία χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο. Επιπλέον, αποδέχεστε με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε την Εταιρία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αναρτήσατε, δημοσιεύσατε ή άλλως μεταφέρατε μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων επιφέρει διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του Μέλους που παραβιάζει τους όρους του παρόντος καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. 

 

 

17. Σύνδεσμοι (links) τρίτων μερών στην Ιστοσελίδα - cookies

 

Η Εταιρία μπορεί να αναφέρει στην Ιστοσελίδα τις ιστοσελίδες τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο καμίας από τις συνδεδεμένες σελίδες τρίτων μερών που τυχόν εμφανιστούν στην Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε αναφορά σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχεται για την διευκόλυνσή των Χρηστών και Μελών κατά την παροχή των Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους.

 

H Εταιρία χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της Cookies. Τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού (text files), τα οποία αποστέλλονται από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή και φυλάσσονται σε αυτόν με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασής του χρήστη/συνδρομητή στην ιστοσελίδα, την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, την συλλογή δεδομένων αναφορικά με τις επιλογές του χρήστη/συνδρομητή (ενδεικτικά γλώσσα πλοήγησης ή τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης στην ιστοσελίδα), την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και την βελτίωση τόσο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όσο και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία στους συνδρομητές/πελάτες της. Σε συμμόρφωση προς την κείμενη ελληνική νομοθεσία, για την εγκατάσταση των cookies ζητείται από τον χρήστη/συνδρομητή η συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση των cookies κατόπιν σαφούς ενημέρωσής του μέσω σχετικού παραθύρου που αναδύεται κατά την είσοδο του χρήστη για πρώτη φορά στην Ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται στους υπολογιστές αυτούς. Περαιτέρω, τα cookies δεν αποθηκεύουν δεδομένα χρέωσης και πληρωμής των υπηρεσιών. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα ενώ κατά την λειτουργία τους εφαρμόζεται η κείμενη ελληνική νομοθεσία.

 

18. Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία

 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών κριθεί άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικώς για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και θα έχουν πλήρη ισχύ.

 

 

Για κάθε διαφορά δε που μπορεί να προκύψει εξ’ αυτών, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

 

- Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

- Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr

- Τηλέφωνο 2106460862

 

 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο..»

 

 

 

19. Διάφοροι όροι

 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Η Εταιρία θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

  

Η Εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Πέραν της ως άνω περίπτωσης, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.
Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται τη παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

  

 

Οι παρόντες όροι μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Ισχύοντες είναι αυτοί σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Τυχόν αλλαγές στους όρους θα ανακοινώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες και τα Μέλη φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

  

 

Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε Χρήστη ή Μέλος γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των Μελών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.  

 

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με την Εταιρία και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, τα Μέλη ή οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goldenbrands.gr ή να επικοινωνούν με την Εταιρία στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 31-33 και Σπύρου Πάτση 12, Προφήτης Δανιήλ 10447 και στο τηλ. +30 2111093400.